Feilsøking
Til feilsøking og diagnosering av Harley Davidson 2001-up brukes Centurion Super Pro Plus fra Techno Reasearch. Dette er det mest omfattende diagnoseringsverktøyet som finnes på markedet for disse syklene. Dette brukes til å lese og slette feilkoder, programmere nøkkel-fober, endre innstillinger for alarm, programmering av ECM/ TSSM ved bytte av moduler for å nevne noe. Med Dynobenken er det også muligheter til å testkjøre sykkelen med diagnoseverktøyet tilkoblet, slik at verdier kan avleses under drift.

Link
feilsoking